MTÜ Taimsete Valkude Innovatsiooniklaster viib ellu koostöö ning teadus- ja arendustegevuse projekti, mille jaoks oleme saanud toetust „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetmest „Innovatsiooniklaster“. Projekti teostamise periood on veebruar 2019 kuni veebruar 2023.

 

Klastri tegevusvaldkond on “Eestimaise taimse valgu tootmise ja tarneahela tõhustamine”. Klastri eesmärk on valgurikaste kultuuride väärindamine ja töötlemine kõrgema lisandväärtusega toodeteks, selleks on kavandatud neli tegevust:

– põllukultuuride valik ja sobivus valkude eraldamiseks;

– taimsete valkude eraldamine, kontsentreerimine ja omaduste iseloomustamine;

– taimsete valkude ekstrudeerimistehnoloogia arendus;

– fermenteeritud taimsete piimaanaloogide tehnoloogia arendus.

 

Klastril on 12 põllumajandustootjatest ning põllumajandussaaduste töötlejatest liiget ning kaks teadus- ja arenduspartnerit.