Varasematele uuringutele tuginedes tehakse Eestis kasvatamiseks sobivatest sortidest eelvalik ning viiakse Eesti Maaülikooli, Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja ettevõtjate koostöös kolmel aastal läbi põldkatsed kanepi, kaera, põldoa ja põldhernega, selgitamaks sordi, kasvuaasta ja kasvatustehnoloogia mõju saagi valgusisaldusele. Hinnatakse ka vähem viljeldud, kuid valgurikaste ja perspektiivsete kultuuride (hirsi ja läätse) sobivust taimse valgu allikana. Määratakse toorvalgu saak hektari kohta, valgu aminohappeline koostis ja valgu omastamist takistavate inhibiitorite sisaldus.

Tegevuse eest kannab hoolt Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskus. Tegevuse koordinaator on Hedi Kaldmäe (hedi.kaldmae@emu.ee)

Tulemused: