Eesmärk on saada ülevaade uuritavate taimsete valkude eraldamise, puhastamise ja kontsentreerimise võimaluste kohta. Kaardistada inhibiitorite degradeerimise võimalused ning sobivus rakendamiseks töötlusprotsessides. Saada informatsiooni eraldamisviisi mõjust valkude struktuurile ning peptiidide ja aminohapete sisaldusele.

Tegevuse eest kannab hoolt Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja
keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskus. Tegevuse koordinaator on
Peeter Laurson (peeter.laurson@emu.ee).

Tulemused:

Klastri infopäev 27. aprillil 2021: