Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus AS (TFTAK) on kaasaegsetele analüütikameetoditele toetuv Eesti teadus- ja arendusasutus, mille eesmärk on uudsete lahenduste väljatöötamine toidu- ja biotehnoloogia sektorile. Juba aastaid on TFTAK teinud taimsete toodete arendamiseks koostööd Eesti toidusektori ettevõtetega ning osalenud erinevates rahvusvahelistes projektides. TFTAK-i uurimistööde fookus on seotud toidu tootmise tehnoloogiate iseärasustega ning selle kõrval tarbijaeelistustega.

Klastris tegeleb TFTAK taimsete liha- ja piima-analoogide arendamisega.

Lisainfo saamiseks võta ühendust aadressil info@tftak.eu.