Tegevuse eesmärk on töötada välja tehnoloogiad kodumaiste kaun- ja teraviljade väärindamiseks ekstrudeerimise abil. Töötada välja uued ning innovatiivsed tooted lähtuvalt tarbija eelistustest. Selleks viiakse läbi katsed üksikute valkudega, katsed valkude kombinatsioonidega, uuritakse eelfermentatsiooni mõju tekstuurile maitsele ja aroomile. Lõpp- ja pooltoodetele tehakse sensoorne analüüs, tekstuuriprofiilanalüüs ja mikroskoopiauuringud. Meetodina kasutatakse ekstrudeerimist, sest see suurendab taimse valgu ja tärkliste seeditavust ning sobib erinevate toodete valmistamiseks.

Tegevuse eest kannab hoolt Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia
Arenduskeskus AS. Tegevuse koordinaator on Mari-Liis Tammik (mariliis.tammik@tftak.eu).

Tulemused:

Publikatsioonid konverentsi „FoodBalt2021“ väljaandes:

„Ekstrudeerimistehnoloogia ja taimsete piimaanaloogide arendus“

Klastri infopäev 27. aprillil 2021:

„Ekstrudeerimistehnoloogia ja taimsete piimaanaloogide arendus“